O klubu

HISTORIE KLUBU

S počátkem šachového klubu (od roku 1953 pod názvem TJ Nová Huť) jsou spojena jména vynikajících ostravských šachistů a známých osobností v celé republice. Například Jíří Lendl (otec tenisty Ivana Lendla) a dalších hráčů a organizátorů. Od samých počátků si šachisté po sportovní stránce udržovali vysokou úroveň a účastnili se prestižních soutěží družstev na všech úrovních.


Činnost klubu se vždy opírala o poměrně širokou základnu, takže družstva byla a dosud jsou účastníky řady národních, oblastních a městských soutěží. V r. 1997 šachisté postoupili do celostátní extraligy, kterou hráli do roku 2001. V roce 1998 pak dosáhli svého největšího úspěchu, když v extralize získali bronzové medaile.

 

Rovněž v individuálních turnajích je klub nesmazatelně zapsán v podvědomí ostravské šachové veřejnosti. V letech 1972 až 1992 byl pořadatelem tradičního a silně obsazovaného mezinárodního turnaje “O pohár Nové Hutě“. V roce 1997 byl Šachovým svazem ČR pověřen uspořádáním uzavřeného republikového mistrovství žen a v roce 2002 rovněž stejného turnaje v kategorii mužů. Od roku 1993 je pak významným spolupořadatelem nyní největšího šachového festivalu na celé severní Moravě „Ostravský koník“, který se rovněž již několikrát hrál jako otevřené Mistrovství ČR mužů i žen a účastnili se ho nejlepší hráči v ČR… 


Klubem prošli někteří velice silní hráči, kteří pochází z Ostravy jakými jsou například velmistr Petr Velička, Vladimír Talla nebo mezinárodní mistr Lukáš Klíma. V posledních deseti letech se pak na poli mládežnického šachu prosadila Ludmila Kopcová, která se v mládežnických kategoriích stala několikanásobnou mistryní ČR v rapid šachu a reprezentovala ČR na několika MS a ME mládeže v šachu.

SOUČASNOST

Mimo pravidelné soutěže družstev dospělých, ve kterých startuje celá řada odchovanců a dlouholetých členů klubu, je současnost klubu především spojena s prací s mládeži. Pravidelně organizujeme tréninkovou činnost mládeže všech výkonností od začátečníků až po pokročilé. Zvláštní pozornost věnujeme talentům a snažíme se je v šachové hře co nejvíce rozvíjet a pomáháme jim k v cestě k případným úspěchům, ze kterých pak máme společnou radost.

 

V Ostravě Jsme jediným držitelem statutu Krajského tréninkového centra mládeže šachu. Jsme pravidelnými organizátory největšího krajského turnaje mládeže v rapid šachu. Spolupracujeme s vybranými školami v Ostravě a v rámci šachového festivalu Ostravský koník se pak podílíme na organizaci individuálním přeboru žáků všech ostravských škol. V létě pořádáme příměstský šachový tábor.

VIZE KLUBU

Naší snahou a cílem je nejen poskytnout našim nynějším hráčům příjemné prostředí a podmínky pro hru, ale přivést a naučit šachové hře hráče mladé generace. Vychovat z nich nové hráče se vztahem ke svému klubu, kde vyrostli, aby pak i v dospělém věku u šachu a v našem klubu zůstali, aktivně v něm působili jako hráči, organizátoři, rozhodčí nebo trenéři a pokračovali tak v dlouhé tradici šachového klubu TJ Ostrava…